Koper - Ljubljana - Slovenija

Anketa

Anketni vprašalnik o raziskavi v zvezi z razumevanjem dobrobiti masaže in zdravilnih terapij v ayurvedski ponudbi storitev Masažnega salona Manipura.

V anketi se izpolnjuje vprašalnik v zvezi z raziskavo učinka promocije na uspeh poslovanja. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v te namene.


1. Leto starosti: 

2. Spol:
moški ženski

3. Trenutni zakonski stan:
v partnerski zvezi samski

4. Izobrazba:
osnovna šola ali manj
strokovna šola
srednja šola
višja, visoka ali več

5. Poklic:

6. Način dela:
redno zaposlen
občasno zaposlen
upokojen
študent oz. dijak
nezaposlen

7. Ali imate dostop do interneta (spletnih strani)?
da ne


8. Kako pogosto ga uporabljate?
dnevno
tedensko
nekajkrat na mesec
skoraj nikoli

9. Ali dano obljubo tudi držite?
skoraj vedno
pogosto
včasih
skoraj nikoli

10. Koliko vašega prostega časa ste pripravljeni nameniti za svoje zdravje?   min.

11. Katere aktivnosti izvajate ob vašem prostem času za zmanjševanje stresa v vsakdanjem življenju?

 

12. Ali ste že bili kdaj na masaži?
enkrat
večkrat
nikoli

13. Če se redno masirate, to pomeni:
tedensko
enkrat na mesec
enkrat na leto

14. Če še niste obiskali maserja, kaj menite, da je razlog?
denar
čas
ne poznam nikogar

15. Kdo vas je masiral?
moški maser ženski maser

16. Ali menite, da morate preizkusiti več maserjev in masaž zato, da lahko pravilno ovrednotite masažo in maserja?
da
ne
ne vem

17. Ali menite, da je uspeh masaže odvisen tudi od vas samih?
da
ne
ne vem

18. Ali menite, da masaža ni uspešna, v kolikor čutite odpor do osebe, katera vas masira oz. v kolikor je niste sprejeli za sebi enako?
da
ne
ne vem

19. Katerih storitev oz. izdelkov bi se v okviru skrbi za vaše boljše počutje in zdravje posluževali?
naravne bio kozmetike; zobnih past, mila, krem
masaž
zdravilnih terapij v ayurvedski ponudbi storitev
bioenergija
kiropraktika
ne vem
drugo...

20. Na kakšen način ste prišli do informacij o masažnih storitvah v vašem mestu?
osebno pokličem v masažni salon
iz prospektov
z radia
s televizije
z interneta
iz člankov v časopisnih revijah
iz reklame od ust do ust
priporočila prijateljev, znancev
priporočila zdravnikov

21. Ali ste že kdaj slišali za Masažni salon Manipura?
      Kaj ste slišali oz. videli?